VRTINE POLAK - POLAK Andrej s.p.

Zemeljska gradbena dela

Izkopi z bagrom 5t na področju nizkih gradenj: izkopi za vodovodno, plinovodno omrežje, fekalno in meteorno kanalizacijo, energetske napeljave ... 

Izkopi jarkov s frezo do globine 1,30 m širina jarka od 17 cm do 22 cm.